Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá sắt thép / Bảng giá thép hình H / Bảng báo giá thép Thái nguyên hình U-I-H cán nóng cập nhật tháng 10-2015

Bảng báo giá thép Thái nguyên hình U-I-H cán nóng cập nhật tháng 10-2015

Thép chữ I có kích thước I10 đến I20, chiều dài từ 6m đến 9m hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây

Bảng báo giá thép Thái nguyên hình U-I-H cán nóng cập nhật tháng 10-2015

SẮT CHỮ U, CHỮ C, CHỮ I, CHỮ H CÁN NÓNG

 1

Sắt U65x30x3.5, U80x40x4,5

SS400

6 và 12

11.500.000

2

Sắt U100x46x4,5, U120x52x4,8

SS400

6 và 12

11.000.000

3

Sắt U140x58x49, U160x64x5

SS400

6 và 12

11.100.000

4

Sắt U180x68x7, U200x76x5,2

SS400

6 và 12

11.300.000

5

Sắt U250x78x7, U360x96x9

SS400

12

11.800.000

6

Sắt U300x85x7, U400x100x10,5

SS400

12

11.600.000

7

Sắt I100x55x4,5, I120x64x4,8

SS400

12

11.800.000

8

Sắt I150x75x5, I150x75x5,5

SS400

12

11.300.000

9

Sắt I175x90x8

SS400

12

11.200.000

10

Sắt I199x99x4,5×7

SS400

12

10.900.000

11

Sắt I200x100x5,5×8

SS400

12

12.100.000

12

Sắt I300x150x6,5×9

SS400

12

12.360.000

13

Sắt I400x200x8x13

SS400

12

12.000.000

14

Sắt H125x125x6x9

SS400

12

11.300.000

15

Sắt H200x200x8x12

SS400

12

11.900.000

16

Sắt p H250x250x9x14

SS400

12

12.000.000

17

Sắt H300x300x10x15

SS400

12

12.000.000

 18

Sắt H350x350x10x19

SS400

12

12.500.000

Yêu cầu kỹ thuật
Tính cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

Kiểm tra

Tiêu chuẩn chất lượng thép cuộn

Một số đặc tính tiêu chuẩn chất lượng, thành phầm hoá học của thép cuộn ...