Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá đèn Led trang trí và linh kiện DUHAL

Bảng giá đèn Led trang trí và linh kiện DUHAL

Bảng danh sách toàn bộ 500 sản phẩm đèn LED trang trí DUHAL, chúng tôi cung cấp giá gốc từ nhà máy để thuận lợi cho việc so sánh và tìm kiếm thông tin về sản phẩm. Danh mục đủ cho tất cả các loại công trình từ trang trí nhà, SHOP, công trình, đèn đường gồm:

ĐÈN ÂM SÀN LED, ĐÈN ÂM TƯỜNG LED, ĐÈN ÁP TRẦN, ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED, ĐÈN CHIẾU VÁCH LED, ĐÈN CHỐNG NỔ, ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED, ĐÈN ĐƯỜNG LED, ĐÈN GẮN NỔI LED, ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC, ĐÈN LED PHA, ĐÈN SẠC LED, ĐÈN SÂN VƯỜN, ĐÈN SOI GƯƠNG LED, ĐÈN TREO TRẦN LED, ĐÈN TỦ KÍNH LED, LED DÂY, LED DÂY CAO ÁP, LED DÂY CAO ÁP ĐỔI MÀU,

BÓNG ĐÈN LED, BÓNG ĐÈN PATTEN SIÊU MỎNG, ĐÈN LED PANEL, ĐÈN LED OP TRẦN, ĐÈN GẮN NỔI CHỤP MICA, CHIP LED, BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN TUÝP, ĐÈN ÂM TRẦN LED, ĐÈN DOWNLIGHT LED, ĐÈN LED PANEL, ĐÈN SÂN VƯỜN

 

BẢNG GIÁ THÁNG 10-2015

STT

MÃ SP

C.SUẤT (W) ĐIỆN ÁP

DIỄN GIẢI

ĐƠN GIÁ

HÌNH

BÓNG ĐÈN  LED

1

DH-A801

9

BÓNG LED TUÝP THỦY TINH 0.6M

37,000

1-DH-A801

2

DH-A803

18

BÓNG LED TUÝP THỦY TINH 1.2M

48,000

 3-DA-D503

3

DA-D503

3

BÓNG ĐÈN LED

33,000

 Giống DH-A803

4

DA-D505

5

BÓNG ĐÈN LED

40,000

 Giống DH-A803

5

DA-D507

7

BÓNG ĐÈN LED

54,000

 Giống DH-A803

6

DA-D509

9

BÓNG ĐÈN LED

60,000

 Giống DH-A803

7

DA-D500

9

BÓNG ĐÈN LED

90,000

 7-DA-D500

8

DA-D512

12

BÓNG ĐÈN LED

108,000

9

DA-D515

15

BÓNG ĐÈN LED

147,000

 9-DG-D515

10

DA-D518

18

BÓNG ĐÈN LED

185,000

 10-DA-D518

11

DH-A801/S

9

BÓNG LED TUÝP THỦY TINH 0.6M

117,000

 11-DUHAL DH A801S

12

DH-A803/S

18

BÓNG LED TUÝP THỦY TINH 1.2M

189,000

 12-DUHAL DH A803-S

13

DH-T801

9

BÓNG LED TUÝP 0.6M

119,000

 13-DH-T801

14

DH-T803

18

BÓNG LED TUÝP 1.2M

179,000

 14-DH-T803

15

DH-T804

23

BÓNG LED TUÝP 1.5M

372,000

 15-DH-T804
ĐÈN LED BATTEN  SIÊU MỎNG

16

DT-S601

9

ĐÈN LED BATTEN SIÊU MỎNG 0.6M

163,000

 DT-S601

17

DT-S602

18

ĐÈN LED BATTEN SIÊU MỎNG 1.2M

255,000

 17-S602
ĐÈN LED P ANEL

18

DG-B506

6

ĐÈN LED PANEL VUÔNG GẮN NỔI

110,000

 DG-B506

19

DG-B509

9

ĐÈN LED PANEL VUÔNG GẮN NỔI

146,000

 DG-B509

20

DG-B512

12

ĐÈN LED PANEL VUÔNG GẮN NỔI

164,000

 DG-B512

21

DG-B515

15

ĐÈN LED PANEL VUÔNG GẮN NỔI

181,000

 DG-515

22

DG-B518

18

ĐÈN LED PANEL VUÔNG GẮN NỔI

214,000

 DG-B518

23

DG-B524

24

ĐÈN LED PANEL VUÔNG GẮN NỔI

322,000

 DG-B524

24

DG-C506

6

ĐÈN LED PANEL TRÒN GẮN NỔI

107,000

 DG-C506

25

DG-C509

9

ĐÈN LED PANEL TRÒN GẮN NỔI

142,000

 DG-C509

26

DG-C512

12

ĐÈN LED PANEL TRÒN GẮN NỔI

157,000

 DG-C512

27

DG-C515

15

ĐÈN LED PANEL TRÒN GẮN NỔI

179,000

 DG-C515

28

DG-C518

18

ĐÈN LED PANEL TRÒN GẮN NỔI

196,000

 DG-C518

29

DG-C524

24

ĐÈN LED PANEL TRÒN GẮN NỔI

315,000

 DG-C524

30

DG-D503

3

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

78,000

 DG-D503

31

DG-D506

6

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

102,000

 DG-D506

32

DG-D509

9

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

140,000

 DG-D509

33

DG-D512

12

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

162,000

 DG-D512

34

DG-D515

15

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

194,000

 DG-D515

35

DG-D518

18

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

208,000

 DG-D518
ĐÈN LED ỐP  TRẦN

36

DF-B510

9

ĐÈN LED ỐP TRẦN

350,000

 DF-B510

ĐÈN LED GẮN NỔI  CHỤP MICA

37

DF-B512

12

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

159,000

DF-B512

38

DF-B513

12

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

159,000

 DF-B513

39

DF-B516

16

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

159,000

 DF-B516

40

DF-B520

20

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

189,000

 DF-B520

41

LL-D109

9

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

119,000

 LL-D109n

42

LL-D118

18

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

198,000

 -LL-D118

43

LL-D218

36

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

369,000

 ll-d218

44

QT-L209

18

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

369,000

 QT-L209

45

QT-L218

36

ĐÈN LED GẮN NỔI CHỤP MICA

819,000

 QT-L218

CHIP L ED

46

CH-00102

1

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

5,000

 46-CH00102

47

CH-00105

1

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

5,000

 47-CH00105

48

CH-00302

3

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

10,000

 48-CH00302

49

CH-00305

3

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

10,000

 49-CH00305

50

CM-01002

10

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

32,000

 50-CM-01002

51

CM-01005

10

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

32,000

 51-CM-01005

52

CM-01004

20

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

95,000

 52-CM-01004

53

CM-02002

20

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

95,000

 53-CM-02002

54

CM-02005

30

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

134,000

 54-CM-02005

55

CM-03002

30

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

134,000

 55-CM-03002

56

CM-03005

50

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

174,000

 56-CM-03005

57

CM-05002

50

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

174,000

 57-CM-05002

58

CM-05005

70

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

229,000

 58-CM-05005

59

CM-07006

70

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

229,000

 59-CM-07006

60

CM-10002

100

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

292,000

 60-CM-10002

61

CM-10005

100

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

292,000

 61-CM-10005

62

CF-00302

3

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

25,000

 62-CF-00302

63

CF-00505

3

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

25,000

 63-CF-00505

64

CF-00502

5

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

39,000

 64-CF-00502

65

CF-00505

5

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

39,000

 64-CF-00502

66

CF-01002

10

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

77,000

 64-CF-00502

67

CF-01005

10

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

77,000

 67-CF-01005

68

CF-01502

15

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

114,000

 68-CF-01502

69

CF-01505

15

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

114,000

 69-CF-01505

70

CF-02002

20

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

150,000

 70-CF-02002

71

CF-02005

20

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

150,000

 71-CF-02005

72

CF-02502

25

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

190,000

 72-CF-02502

73

CF-02505

25

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

190,000

 73-CF-02505

74

CF-03002

30

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

217,000

 74-CF-03002

75

CF-03005

30

CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

217,000

 75-CF-03005

76

DR-NN(1-3)W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

39,000

 76-DR-NN(1-3)W

77

DR-NN(3-5)W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

47,000

77-DR-NN(3-5)W

78

DR-NN(4-7)W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

55,000

 78-DR-NN(4-7)W

79

DR-NN(8-12)W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

87,000

 79-DR-NN(8-12)W

80

DR-NN(12-18)W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

118,000

 80-DR-NN(12-18)W

81

DR-NN(18-25)W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

158,000

 81-DR-NN(18-25)W

82

DR-NC10W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

87,000

 82-DR-NC10W

83

DR-NC20W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

118,000

 83-DR-NC20W

84

DR-NC30W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

205,000

 84-DR-NC30W

85

DR-NC50W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

316,000

 85-DR-NC50W

86

DR-NC70W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

537,000

 86-DR-NC70W

87

DR-NC100W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

987,000

 87-DR-NC100W

88

DR-ND3W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

47,000

 88-DR-ND3W

89

DR-ND5W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

55,000

 89-DR-ND5W

90

DR-ND10W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

87,000

 90-DR-ND10W

91

DR-ND15W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

118,000

 91-DR-ND15W

92

DR-ND20W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

118,000

 92-DR-ND20W

93

DR-ND25W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

158,000

 93-DR-ND25W

94

DR-ND30W DRIVER CHIP LED ĐƠN, TỔ HỢP – COB

205,000

 94-DR-ND30W

95

SA-N803

3

BÓNG ĐÈN LED THÔNG MINH 226,000 95-SA-N803

96

SA-N805

5

BÓNG ĐÈN LED THÔNG MINH 260,000

96-SA-N805

BÓNG ĐÈN  LED

97

AA-B010

5

BÓNG ĐÈN LED 232,000  97-DAA-B010

98

AA-B904

10

BÓNG ĐÈN LED 653,000  98-AA-B904

99

AA-B909

15

BÓNG ĐÈN LED 577,000 99-AA-B909
100 AA-B910

30

BÓNG ĐÈN LED (Đui E40) 1,335,000 100-AA-B910
101 AA-B911

50

BÓNG ĐÈN LED (Đui E40) 2,442,000 101-AA-B911
102 AA-B912

60

BÓNG ĐÈN LED (Đui E40) 3,425,000 102-AA-B912
103 AA-B913

120

BÓNG ĐÈN LED (Đui treo) 5,717,000 103-AA-B913
104 AB-B002A

3

BÓNG ĐÈN LED (Đui ghim) 161,000 104-AB-B002A
105 AD-B004A

3

BÓNG ĐÈN LED 164,000 105-AD-B004A
106 DA-B501

3

BÓNG ĐÈN LED

79,000

106-DA-B501
107 DA-B502

3

BÓNG ĐÈN LED

79,000

107-DA-B502
108 DA-B503

5

BÓNG ĐÈN LED

98,000

108-DA-B503
109 DA-B504

5

BÓNG ĐÈN LED

98,000

108-DA-B503
110 DA-B801

5

BÓNG ĐÈN LED 116,000  110-DA-D801
111 DA-B806

3

BÓNG ĐÈN LED 120,000  111-DA-B806
112 DA-B814

12V – 5W

BÓNG ĐÈN LED

48,000

 112-DA-B814
113 DA-B815

12V – 7W

BÓNG ĐÈN LED

56,000

 113-DA-B815
114 DA-B816

12V – 9W

BÓNG ĐÈN LED

69,000

 114-DA-B816
115 DA-B817

5

BÓNG ĐÈN LED 110,000  115-DA-B817
116 DA-B818

7

BÓNG ĐÈN LED 130,000  116DA-B818
117 DA-B819

5

BÓNG ĐÈN LED 165,000  117-DA-B819
118 DA-B821

9

BÓNG ĐÈN LED 147,000  118DA-B821
119 DA-B822

3

BÓNG ĐÈN LED

84,000

 119-DA-B822-3W
120 DA-B902

3

BÓNG ĐÈN LED (Đui E14)

95,000

 120-DA-B902
121 DA-B906

9

BÓNG ĐÈN LED 341,000  121-DA-B906
122 DA-B907

16

BÓNG ĐÈN LED 568,000  122-DA-B907
123 DA-B908

23

BÓNG ĐÈN LED 817,000  123DA-B908
124 DA-B909

40

BÓNG ĐÈN LED 1,420,000  124DA-B909
125 DA-B910

45

BÓNG ĐÈN LED 1,598,000  125-DA-B910
126 DA-N814

3

BÓNG ĐÈN LED

24,000

 126-DA-N814
127 DA-N815

5

BÓNG ĐÈN LED

37,000

 127-DA-N815
128 DA-N816

7

BÓNG ĐÈN LED

54,000

 128-DA-N816
129 DA-N817

9

BÓNG ĐÈN LED

66,000

 129DA-N817
130 DA-N901

0.3

BÓNG ĐÈN LED (Đui E12)

21,000

 130DA-N901
131 DB-B803

3

BÓNG ĐÈN LED

42,000

 131-DB-B803
132 DB-B804

3

BÓNG ĐÈN LED (Đui ghim)

42,000

 132DB-B804
133 DB-B805

3

BÓNG ĐÈN LED (Đui ghim)

42,000

 133DB-B805
134 DB-B806

12V- 3W

BÓNG ĐÈN LED (Đui ghim)

42,000

 134DB-B806
135 DB-B807

5

BÓNG ĐÈN LED (Đui ghim)

197,000

 135DB-B807
136 DB-B808

5

BÓNG ĐÈN LED (Đui ghim)

178,000

 136DB-B808
137 DB-B820

7

BÓNG ĐÈN LED

280,000

 137DB-B820
138 DD-B802

3

BÓNG ĐÈN LED

42,000

 138-DD-B802
139 DD-B803

3

BÓNG ĐÈN LED CALL  139-DD-B803

ĐÈN LED BATTEN  SIÊU MỎNG

140 DT-L601

9

ĐÈN LED BATTEN SIÊU MỎNG

344,000

140DT-L601
141 DT-L602

18

ĐÈN LED BATTEN SIÊU MỎNG

394,000

141DT-L602
BÓNG LED  TUÝP
142 DH-T501

6

BÓNG LED TUÝP 0.6M

200,000

142DH-T501
143 DH-T503

16

BÓNG LED TUÝP 1.2M

257,000

143DH-T503
144 DH-T504

20

BÓNG LED TUÝP 1.5M

482,000

144DH-T504
145 DH-S801

9W

BÓNG LED TUÝP 0.6M

307,000

145DH-S801
146 DH-S803

18W

BÓNG LED TUÝP 1.2M

352,000

146DH-S803
ĐÈN ÂM TR ẦN LED
147 DF-A002

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

237,000

 147DF-A002
148 AF-N401

12

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,126,000  148DAF-N401
149 AF-N402

15

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,126,000  149AF-N402
150 DF-A001

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

270,000

 151-DF-A022
151 DF-A022

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

217,000

 152DF-A026
152 DF-A026

20

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,367,000  152DF-A026
153 DF-A244

18

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,099,000

153-DF-A244-18W

154 DF-A400

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

249,000

 154DF-A400
155 DF-A401

5

ĐÈN ÂM TRẦN LED

277,000

 155DF-A401
156 DF-A402

10

ĐÈN ÂM TRẦN LED

437,000

 156DF-A402
157 DF-A403

15

ĐÈN ÂM TRẦN LED

655,000

 157DF-A403
158 DF-A404

20

ĐÈN ÂM TRẦN LED

775,000

 158-DF-A404
159 DF-A405

25

ĐÈN ÂM TRẦN LED

824,000

 159DF-A405
160 DF-A406

30

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,071,000  160-DF-A406
161 DF-A407

10

ĐÈN ÂM TRẦN LED

479,000

 161df-a407
162 DF-A408

15

ĐÈN ÂM TRẦN LED

726,000

 162-df-a408
163 DF-A409

20

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,119,000  163-DF-A409
164 DF-A410

30

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,399,000  164-df-A410
165 DF-A503

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

114,000

 165DFA503
166 DF-A505

5

ĐÈN ÂM TRẦN LED

146,000

 166DF-A505
167 DF-A509

9

ĐÈN ÂM TRẦN LED

210,000

 167DFA509
168 DF-A515

15

ĐÈN ÂM TRẦN LED

355,000

 168DFA515
169 DF-A801

1

ĐÈN ÂM TRẦN LED

135,000

 169DF-A801
170 DF-A802

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

155,000

 170DF-A802
171 DF-A803

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

148,000

 171DF-A803
172 DF-A803P

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

148,000

 172DF-A803P
173 DF-A804

5

ĐÈN ÂM TRẦN LED

235,000

 173DF-A804
174 DF-A804P

5

ĐÈN ÂM TRẦN LED

235,000

 174DF-A804P
175 DF-A805

7

ĐÈN ÂM TRẦN LED

244,000

 175DF-A805
176 DF-A805P

7

ĐÈN ÂM TRẦN LED

244,000

 176DF-A805P
177 DF-A806

9

ĐÈN ÂM TRẦN LED

275,000

 177DF-A806
178 DF-A806P

9

ĐÈN ÂM TRẦN LED

275,000

 178DF-A806P
179 DF-A807

12

ĐÈN ÂM TRẦN LED

291,000

 179DF-A807
180 DF-A807P

12

ĐÈN ÂM TRẦN LED

291,000

 180DF-A807P
181 DF-A808

15

ĐÈN ÂM TRẦN LED

339,000

 181DF-A808
182 DF-A809S

18

ĐÈN ÂM TRẦN LED

389,000

 182DF-A809S
183 DF-A810P

4

ĐÈN ÂM TRẦN LED

195,000

 183DF-A810P
184 DF-A811P

6

ĐÈN ÂM TRẦN LED

240,000

 184DF-A811P
185 DF-A815

21

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,150,000  185DF-A815
186 DF-A816

9

ĐÈN ÂM TRẦN LED

329,000

 186DF-A816
187 DF-A817

15

ĐÈN ÂM TRẦN LED

676,000

 187DF-A817
188 DF-A818

18

ĐÈN ÂM TRẦN LED

778,000

 188DF-A818
189 DF-A819

24

ĐÈN ÂM TRẦN LED 1,349,000  189DF-A819
190 DF-A820

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

217,000

 190DF-A820
191 DF-A821

9

ĐÈN ÂM TRẦN LED

449,000

 191DF-A821
192 DF-A822

12

ĐÈN ÂM TRẦN LED

510,000

 192DF-A822
193 DF-C801

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

158,000

 193DF-C801
194 DF-C802

6

ĐÈN ÂM TRẦN LED

234,000

 194DF-C802
195 DF-C803

7

ĐÈN ÂM TRẦN LED

312,000

 195DF-C803
196 DF-C804

9

ĐÈN ÂM TRẦN LED

276,000

 196DF-C804
197 DF-C805

12

ĐÈN ÂM TRẦN LED

306,000

 197DF-C805
198 DF-C806

14

ĐÈN ÂM TRẦN LED

459,000

 198DF-C806
199 DF-C807

21

ĐÈN ÂM TRẦN LED

599,000

 199DF-C807
200 DF-C808

28

ĐÈN ÂM TRẦN LED

741,000

 200DF-C808
201 DF-D801

7

ĐÈN ÂM TRẦN LED

192,000

 201DF-D801
202 DF-D802

12

ĐÈN ÂM TRẦN LED

292,000

 202DF-D802
203 DF-E801

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

223,000

 203DF-E801
204 DF-E802

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

223,000

 204DF-E802
205 DF-N803

12

ĐÈN ÂM TRẦN LED

295,000

 205DF-N803
206 DF-N804

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

168,000

 206DF-N804
207 DF-N805

5

ĐÈN ÂM TRẦN LED

272,000

 207DF-N805
208 DF-N806

6

ĐÈN ÂM TRẦN LED

279,000

 208DF-N806
209 DF-N807

7

ĐÈN ÂM TRẦN LED

288,000

 209DF-N807
210 DF-S602

7

ĐÈN ÂM TRẦN LED

235,000

 210DF-S602
211 DF-S603

13

ĐÈN ÂM TRẦN LED

395,000

 211DF-S603
212 DF-S604

19

ĐÈN ÂM TRẦN LED

546,000

 212DF-S604
213 DF-S801

3

ĐÈN ÂM TRẦN LED

360,000

 213DF-S801
ĐÈN DOWNLI GHT LED
214 DF-M851

5

ĐÈN DOWNLIGHT LED /A: 484,000  214DF-M851
/N: 414,000
215 DF-K851

5

ĐÈN DOWNLIGHT LED /A: 591,000  215DF-K851
/N: 505,000
ĐÈN ỐP TRẦ N LED
216 DS-N401

15

ĐÈN ỐP TRẦN LED

415,000

 216DS-N401
217 DS-N402

18

ĐÈN ỐP TRẦN LED

629,000

 217DS-N402
218 DS-N403

15

ĐÈN ỐP TRẦN LED

400,000

 218DS-N403
219 DS-N404

18

ĐÈN ỐP TRẦN LED

549,000

 219DS-N403
ĐÈN LED P ANEL
220 DG-A501

10

ĐÈN LED PANEL

368,000

 220-A510
221 DG-A502

20

ĐÈN LED PANEL

557,000

 221-A502
222 DG-A503

40

ĐÈN LED PANEL 1,629,000  222-A503
223 DG-A504

40

ĐÈN LED PANEL 1,629,000  223-A504
224 DG-A505

80

ĐÈN LED PANEL 3,574,000  224DG-A505
225 DG-V503

3

ĐÈN LED PANEL

90,000

 225-DG-V503
226 DG-V506

6

ĐÈN LED PANEL

144,000

 226-DG-V506
227 DG-V509

9

ĐÈN LED PANEL

196,000

 227-DG-V509
228 DG-V512

12

ĐÈN LED PANEL

227,000

229 DG-V515

15

ĐÈN LED PANEL

273,000

230 DG-V518

18

ĐÈN LED PANEL

306,000

231 DG-T503

3

ĐÈN LED PANEL

82,000

 231-DG-T503
232 DG-T506

6

ĐÈN LED PANEL

128,000

 232-DG-T503
233 DG-T509

9

ĐÈN LED PANEL

168,000

 233-DG-T509
234 DG-T512

12

ĐÈN LED PANEL

200,000

 234-DG-T512
235 DG-T515

15

ĐÈN LED PANEL

240,000

 235-DG-T515
236 DG-T518

18

ĐÈN LED PANEL

264,000

 236-DG-T518
ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED
237 DI-A801

3

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

229,000

 237-DI-A801
238 AI-C801

18

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

934,000

 238-AI-C801
239 AI-C802

36

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED 1,738,000  239-AI-C802
240 AI-C803

54

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED 2,539,000  240-AI-C803
241 AI-C804

72

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED 3,369,000  241-AI-C804
242 AI-C805

24

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

974,000

 242-AI-C805
243 AI-C806

48

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED 1,826,000  243-AI-C806
244 AI-C807

72

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED 2,658,000  244-AI-C807
245 AI-C808

96

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED 3,526,000  245-AI-C808
246 AI-D801

3

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

219,000

 246-AI-D801
247 AI-D802

6

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

408,000

 247-AI-D802
248 AI-D803

9

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

609,000

 248-AI-D803
249 DI-A802

6

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

382,000

 249-DI-A802
250 DI-A803

3

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

213,000

 250-DI-A803
251 DI-A804

6

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

345,000

 đèn led duhal
252 DI-A804

12

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

799,000

253 DI-A805

5

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

271,000

 253-DI-A805
254 DI-A806

7

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

300,000

 254-DI-A806
255 DI-A807

10

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

459,000

 255-DI-A807
256 DI-A808

14

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

553,000

 256-DI-A808
257 DI-A809

5

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

279,000

 257-DI-A809
258 DI-A810

7

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

309,000

 258-DI-A810
259 DI-A814

5

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

334,000

 259-DI-A814
260 DI-A815

7

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

357,000

 260-DI-A815
261 DI-A816

9

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

639,000

 261-DI-A816
262 DI-A817

12

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

699,000

 262-A817
263 DI-B801

5

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

199,000

 263-DI-B801
264 DI-B802

7

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

219,000

 264-DI-B802
265 DI-B803

9

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED CALL  265-DI-B803
266 DI-B804

12

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED CALL  267-DI-B804
267 AB-D802

5

ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

598,000

 267-AB-D802
268 AB-D803

10

ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

776,000

 268-AB-D803
269 AB-D804

6

ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

300,000

 269-AB-D804
270 AB-D805

6

ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

392,000

270-AB-D805
271 DT-V515

15

ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

849,000

271-DT-V515
272 DT-V863

10

ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

868,000

272-DT-V863
273 DT-V864

6

ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

530,000

273-DT-V864
274 DS-I801

18

ĐÈN CẦU VƯỢT LED CALL 274-DS-I801
275 AJ-A301

10

ĐÈN PHA LED

308,000

275-AJ-A301
276 AJ-A302

20

ĐÈN PHA LED

542,000

276-AJ-A302
277 AJ-A303

30

ĐÈN PHA LED

705,000

277-AJ-A303
278 AJ-A304

50

ĐÈN PHA LED 1,064,000 278-AJ-A304
279 AJ-A405

10

ĐÈN PHA LED

237,000

279-AJ-A405
280 AJ-A406

20

ĐÈN PHA LED

436,000

280-AJ-A406
281 AJ-A407

30

ĐÈN PHA LED

693,000

281-AJ-A407
282 AJ-A408

50

ĐÈN PHA LED

976,000

282-AJ-A408
283 AJ-A416

10

ĐÈN PHA LED

543,000

283-DAJ-A416
284 AJ-A417

20

ĐÈN PHA LED

808,000

284-DAJ-A417
285 AJ-A418

30

ĐÈN PHA LED 1,459,000 285-DAJ-A418
286 AJ-A419

50

ĐÈN PHA LED 1,740,000 286-DAJ-A419
287 AJ-A420

70

ĐÈN PHA LED 3,231,000 287-DAJ-A420
288 AJ-A421

100

ĐÈN PHA LED 4,207,000 288-DAJ-A421
289 AJ-A422

150

ĐÈN PHA LED 6,572,000 289-DAJ-A422
290 AJ-A424

200

ĐÈN PHA LED 8,597,000 290-DAJ-A424
291 AJ-A429

100

ĐÈN PHA LED 8,494,000 291-DAJ-A429
292 AJ-A430

120

ĐÈN PHA LED 12,819,000 292-DAJ-A430
293 AJ-A431

150

ĐÈN PHA LED 14,263,000 293-DAJ-A431
294 AJ-A432

200

ĐÈN PHA LED 16,049,000 294-DAJ-A432
295 AJ-A433

300

ĐÈN PHA LED 22,945,000 295-DAJ-A433
296 AJ-A434

400

ĐÈN PHA LED 34,808,000 296-DAJ-A434
297 AJ-A435

500

ĐÈN PHA LED 37,737,000 297-DAJ-A435
298 ASD 120

120

ĐÈN PHA LED 9,576,000 298-DASD 120
299 ASD 180

180

ĐÈN PHA LED 13,768,000 299-ASD-180
300 ASD 60

60

ĐÈN PHA LED 6,241,000 300-DASD 60
301 ASD 90

90

ĐÈN PHA LED 7,886,000 301-DASD 90
302 DF-C540

40

ĐÈN PHA LED 1,242,000 302-DF-C540
303 DF-C840

40

ĐÈN PHA LED 1,371,000 303-DF-C840
304 DJ-A301

10

ĐÈN PHA LED

228,000

304-DDJ-A301
305 DJ-A302

20

ĐÈN PHA LED

404,000

305-DDJ-A302
306 DJ-A303

30

ĐÈN PHA LED

640,000

305-DDJ-A303
307 DJ-A304

50

ĐÈN PHA LED

895,000

307-DDJ-A304
308 DJ-A305

10

ĐÈN PHA LED

274,000

308-DJ-A305
309 DJ-A306

20

ĐÈN PHA LED

482,000

309-DJ-A306
310 DJ-A307

30

ĐÈN PHA LED

627,000

310-DJ-A307
311 DJ-A308

50

ĐÈN PHA LED

946,000

311-DJ-A308
312 DJ-A401

10

ĐÈN PHA LED

410,000

312-DDJ-A401
313 DJ-A402

30

ĐÈN PHA LED

863,000

313-DDJ-A402
314 DJ-A403

50

ĐÈN PHA LED 1,376,000 314-DDJ-A403
315 DJ-A404

70

ĐÈN PHA LED 1,726,000 315-DDJ-A404
316 DJ-A405

100

ĐÈN PHA LED 1,927,000 316-DJ-A405
317 DJ-A409

70

ĐÈN PHA LED 1,726,000 317-DDJ-A409
318 DJ-A410

100

ĐÈN PHA LED 1,838,000 318-DDJ-A410
319 DJ-A411

120

ĐÈN PHA LED 3,499,000 319-DDJ-A411
320 DJ-A412

140

ĐÈN PHA LED 3,702,000 320-DDJ-A412
321 DJ-A413

160

ĐÈN PHA LED 4,557,000 321-DDJ-A413
322 DJ-A414

200

ĐÈN PHA LED 4,809,000 322-DDJ-A414
323 DJ-A415

100

ĐÈN PHA LED 2,876,000 323-DDJ-A415
324 DJ-A416

150

ĐÈN PHA LED 3,892,000 324-DDJ-A416
325 DJ-A417

36

ĐÈN PHA LED 1,293,000 325-DJA417
326 DJ-A418

70

ĐÈN PHA LED 2,321,000 326-DJA418
327 DJ-A419

100

ĐÈN PHA LED 4,057,000 327-DJA419
328 DJ-A420

30

ĐÈN PHA LED

639,000

328-DJA420
329 DJ-A421

50

ĐÈN PHA LED

962,000

329-DJA421
330 DJ-A422

100

ĐÈN PHA LED 2,176,000 330-DJA422
331 DJ-A423

150

ĐÈN PHA LED 3,519,000 331-DJA423
332 DJ-A424

10

ĐÈN PHA LED

271,000

332-DJA424
333 DJ-A425

20

ĐÈN PHA LED

451,000

333-DJA425
334 DJ-A426

100

ĐÈN PHA LED 3,000,000 334-DJ-A426
335 DJ-A427

200

ĐÈN PHA LED 5,291,000 335DJ-A427
336 DJ-B050

50

ĐÈN PHA LED 1,088,000 336-DJ-B050
337 DJ-C030

30

ĐÈN PHA LED

798,000

337-DJ-C030
338 DJ-C050

50

ĐÈN PHA LED 1,044,000 338-DJ-C050
339 DJ-G050

50

ĐÈN PHA LED 1,044,000 339-DJ-G050
340 DJ-G301

10

ĐÈN PHA LED

315,000

340-DJ-G301
341 DJ-G302

20

ĐÈN PHA LED

510,000

341-DJ-G302
342 DJ-G303

30

ĐÈN PHA LED

798,000

342-DJ-G303
343 DJ-R050

50

ĐÈN PHA LED 1,044,000 343-DJ-R050
344 DJ-Y050

50

ĐÈN PHA LED 1,044,000 344-DJ-Y050
345 AP-A406

30

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 1,646,000 345-AP-A406
346 AP-A407

50

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 1,995,000 346AP-A407
347 AP-A408

80

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 3,323,000 347-AP-A408
348 AP-A409

100

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 4,302,000 348-AP-A409
349 AP-A410

150

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 10,332,000 349AP-A410
350 AP-A411

80

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 6,091,000  350-AP-A411
351 AP-A412

100

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 7,899,000  351-AP-A412
352 AP-A413

150

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 11,255,000  352-AP-A413
353 AP-A414

120

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 7,662,000 353-AP-A414
354 AP-A415

240

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 12,709,000 354-AP-A415
355 DP-A401

50

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 1,990,000 355-DP-A401
356 DP-A402

80

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 3,800,000 356-DP-A402
357 DP-A403

100

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED 4,300,000 357-DP-A403

ĐÈN ĐƯỜNG LED

358 LDS 30

30

ĐÈN ĐƯỜNG LED 2,990,000 358-LDS30
359 LDS 60

60

ĐÈN ĐƯỜNG LED 3,752,000 359LDS60
360 LDS 90

90

ĐÈN ĐƯỜNG LED 4,513,000 360-LDS90
361 ALD 60

60

ĐÈN ĐƯỜNG LED 7,974,000 361-ALD 60
362 ALD 90

90

ĐÈN ĐƯỜNG LED 9,791,000  362-ALD 90
363 ALD 120

120

ĐÈN ĐƯỜNG LED 11,539,000  363-ALD 120
364 ALD 150

150

ĐÈN ĐƯỜNG LED 14,384,000  364-ALD 150
365 ALD 180

180

ĐÈN ĐƯỜNG LED 16,118,000  365-ALD 180
366 ALD 210

210

ĐÈN ĐƯỜNG LED 18,244,000  366-ALD 210
367 AL-T30

30

ĐÈN ĐƯỜNG LED 5,270,000 367-AL-T30
368 AL-T60

60

ĐÈN ĐƯỜNG LED 7,836,000 368-AL-T60
369 AL-T90

90

ĐÈN ĐƯỜNG LED 10,162,000 369-AL-T90
370 AL-T120

120

ĐÈN ĐƯỜNG LED 11,582,000 370-AL-T120
371 AL-T150

150

ĐÈN ĐƯỜNG LED 14,052,000 371-AL-T150
372 AL-T180

180

ĐÈN ĐƯỜNG LED 15,926,000 372-AL-T180
373 AL-T210

210

ĐÈN ĐƯỜNG LED 18,014,000 373-AL-T210
374 HD-S30

30

ĐÈN ĐƯỜNG LED 2,499,000 374-HD-S30
375 HD-S60

60

ĐÈN ĐƯỜNG LED 3,021,000 375-HD-S60
376 HD-S90

90

ĐÈN ĐƯỜNG LED 3,590,000 376-HD-S30

ĐÈN CHỐNG NỒ

377 LSC 125 ĐÈN CHỐNG NỔ CALL 377-LSC-125
378 LSC 250 ĐÈN CHỐNG NỔ CALL 378-LSC-250

ĐÈN SÂN VƯỜN LED

379 DV-A802

6

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 1,403,000  379-DV-A802
380 AV-A806

30

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 6,432,000  380-AV-A806
381 AV-A808

30

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 6,687,000  381-AV-A808
382 DN-A001

12

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 5,410,000  382-DN-A001
383 DN-A002

12

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 4,927,000  383-DN-A002
384 DO-A002

26

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 11,495,000  384-DO-A002
385 DO-A003

36

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 9,950,000  385-DO-A003
386 DO-A004

36

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 6,762,000  386-DO-A004
387 DO-A005

36

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 11,495,000  387-DO-A005
388 DV-A503 ĐÈN SÂN VƯỜN LED

519,000

 388-DV-A503
389 DV-A505 ĐÈN SÂN VƯỜN LED

649,000

 389-DV-A505
390 DV-A803

6

ĐÈN SÂN VƯỜN LED 2,031,000  390-DV-A803
391 DV-A804 ĐÈN SÂN VƯỜN LED 2,442,000  391DV-A804
392 DV-A805 ĐÈN SÂN VƯỜN LED 2,251,000  392-DV-A805
393 AI-B810

9

ĐÈN ÁP TRẦN LED

814,000

 393-AI-B810
394 DF-B501

1×9

ĐÈN ÁP TRẦN LED

434,000

 394-DFB501
395 DF-B502

2×9

ĐÈN ÁP TRẦN LED

846,000

 395-DFB502
396 DF-B503

3×9

ĐÈN ÁP TRẦN LED 1,317,000  396-DFB503
397 DF-B504

3×9

ĐÈN ÁP TRẦN LED 1,555,000  397-DFB504
398 DF-B505

4×9

ĐÈN ÁP TRẦN LED 1,929,000  398-DFB505
399 DF-B506

5×9

ĐÈN ÁP TRẦN LED 2,360,000  399-DFB506
400 DF-B507

6×9

ĐÈN ÁP TRẦN LED 2,790,000
401 DF-B508

8×9

ĐÈN ÁP TRẦN LED 3,644,000
402 DF-B509

1×18

ĐÈN ÁP TRẦN LED

761,000

403 DT-B210

9

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,092,000  403-DT-B210
404 DT-B501

7

ĐÈN TREO TRẦN LED

346,000

 404-DT-B501
405 DT-B502

14

ĐÈN TREO TRẦN LED

512,000

 405-DT-B502
406 DT-B503

21

ĐÈN TREO TRẦN LED

729,000

 406-DT-B503
407 DT-B504

21

ĐÈN TREO TRẦN LED

998,000

 407-DT-B504
408 DT-B505

21

ĐÈN TREO TRẦN LED

701,000

 408-DT-B505
409 DT-B506

12

ĐÈN TREO TRẦN LED

763,000

 409-DT-B506
410 DT-B507

24

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,202,000  410-DT-B507
411 DT-B508

26

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,717,000  411-DT-B508
412 DT-B509

36

ĐÈN TREO TRẦN LED 2,180,000  412-DT-B509
413 DT-B510

36

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,625,000  413-DT-B510
414 DT-B530

30

ĐÈN TREO TRẦN LED CALL  414-DT-B530
415 DT-B801

15

ĐÈN TREO TRẦN LED

709,000

 415-DT-B801
416 DT-B802

25

ĐÈN TREO TRẦN LED

890,000

 416-DT-B802
417 DT-D501

9

ĐÈN TREO TRẦN LED

550,000

 417-DT-D501
418 DT-D502

18

ĐÈN TREO TRẦN LED

879,000

 418-DT-D502
419 DT-D503

27

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,337,000  419-DTD503
420 DT-D801

3

ĐÈN TREO TRẦN LED

440,000

 420-DT-D801
421 DT-D802

9

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,254,000  421-DT-D802
422 DT-D803

15

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,898,000  422-DT-D803
423 DT-T000 ĐÈN TREO TRẦN LED

186,000

 423-DT-T000
424 DT-T512

12

ĐÈN TREO TRẦN LED

838,000

 424-DT-T512
425 DT-T515

15

ĐÈN TREO TRẦN LED

899,000

 425-DT-T515
426 DT-T518

18

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,818,000  426-DT-T518
427 DT-T533

3×3

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,094,000  427-DT-T533
428 DT-T535

5×3

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,974,000  428-DT-T535
429 DT-T553

3×5

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,381,000  429-DT-T553
430 DT-T555

5×5

ĐÈN TREO TRẦN LED 2,371,000  430-DT-T555
431 DT-T833

3×3

ĐÈN TREO TRẦN LED 1,210,000  431-DT-T833
432 DT-T835

3×5

ĐÈN TREO TRẦN LED 2,166,000  432-DT-T835
433 DT-T845

45

ĐÈN TREO TRẦN LED 4,574,000  433-DTT845
434 DT-T909

9

ĐÈN TREO TRẦN LED

719,000

 434-DT-T909
435 AF-B510

9

ĐÈN GẮN NỔI LED

449,000

 435-DFB510
436 AF-B512

12

ĐÈN GẮN NỔI LED

373,000

 436-AFB512
437 AF-B511

12

ĐÈN GẮN NỔI LED

582,000

 437-DFB511
438 AF-B513

15

ĐÈN GẮN NỔI LED

530,000

 438-AFB513
439 AF-B804

18

ĐÈN GẮN NỔI LED 1,579,000  439-AF-B804
440 AF-B805

30

ĐÈN GẮN NỔI LED 1,966,000  440-AF-B805
441 AF-B904T

4

ĐÈN GẮN NỔI LED

345,000

 441-AF-B904T
442 DF-A903

12

ĐÈN GẮN NỔI LED

905,000

 442-DF-A903
443 DF-B515

15

ĐÈN GẮN NỔI LED

752,000

 443-DF-B515
444 DF-B530

30

ĐÈN GẮN NỔI LED 1,285,000  444-DF-B530
445 DF-B801

3

ĐÈN GẮN NỔI LED

162,000

 445-DF-B801
446 DF-B802

7

ĐÈN GẮN NỔI LED

262,000

 446-DF-B802
447 DF-B803

12

ĐÈN GẮN NỔI LED

359,000

 447-DF-B803
448 DF-B805T

3

ĐÈN GẮN NỔI LED

163,000

 448-DF-B805T
449 DF-B806

8

ĐÈN GẮN NỔI LED

201,000

 449-DF-B806
450 DF-B807

13

ĐÈN GẮN NỔI LED

384,000

 450-DF-B807
451 DF-B810

18

ĐÈN GẮN NỔI LED

440,000

451-DF-B810
452 DF-B901

12

ĐÈN GẮN NỔI LED

578,000

452-DF-B901
453 DF-B902

7

ĐÈN GẮN NỔI LED

301,000

453-DF-B902
454 DF-B903

21

ĐÈN GẮN NỔI LED

898,000

454-DF-B903
455 DG-S512

12

ĐÈN GẮN NỔI LED

319,000

455-DG-S512
456 DG-S515

15

ĐÈN GẮN NỔI LED

390,000

 456-DG-S515
ĐÈN SOI GƯƠ NG LED
457 AI-G801

9

ĐÈN SOI GƯƠNG LED

601,000

 457-AI-G801
458 DT-G801

3

ĐÈN SOI GƯƠNG LED

449,000

 458-DT-G801
459 DT-G802

6

ĐÈN SOI GƯƠNG LED

793,000

 459-DT-G802
460 DT-G803

9

ĐÈN SOI GƯƠNG LED 1,299,000  460-DT-G803
ĐÈN ÂM SÀ N LED
461 AL-A001

5

ĐÈN ÂM SÀN LED

472,000

 461-AL-A001
462 AL-A002

5

ĐÈN ÂM SÀN LED

472,000

 462-AL-A002
ĐÈN ÂM TƯỜ NG LED
463 DK-A006

5

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED

657,000

 463-DK-A006
464 DK-A007

5

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED

657,000

 464-DK-A007
465 DK-A008

5

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED

657,000

 465-DK-A008
466 DK-A009

5

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED

657,000

 466-DK-A009
467 DK-A010

5

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED

657,000

 467-DK-A010
468 DK-A011

5

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED

657,000

 468-DK-A011
469 DK-A012

5

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED

657,000

 469-DK-A012
ĐÈN TỦ KÍN H LED
470 DT-K813

3

ĐÈN TỦ KÍNH LED

320,000

 470-DT-K813
ĐÈN LED DƯ ỚI NƯỚC
471 DM-A001

9

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC CALL  471-DM-A001
472 DM-A002

9

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC CALL  472-DM-A002
473 DM-A003

9

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC CALL  473-DM-A003
474 DM-A004

3

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC CALL  474-DM-A004
475 DM-A005

3

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC CALL  475-DM-A005
476 DM-A006

12

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC CALL  476-DM-A006
LED DÂY C AO ÁP
477 DC-D007

220V

LED DÂY CAO ÁP 65.000/m  477-DC-D007
478 DC-V008

220V

LED DÂY CAO ÁP 65.000/m  478-DC-V008
479 DC-T009

220V

LED DÂY CAO ÁP 65.000/m  479-DC-T009
480 DC-L010

220V

LED DÂY CAO ÁP 65.000/m  480-DC-L010
LED DÂY CAO Á P ĐỔI MÀU
481 DC-C001

220V

LED DÂY CAO ÁP ĐỔI MÀU 103.000/m  481-DC-C001
LED DÂY
482 DC-A001

12V

LED DÂY CALL  482-DC-A001
483 DC-A002

12V

LED DÂY CALL  483-DC-A002
484 DC-A003

12V

LED DÂY CALL  484-DC-A003
485 DC-A004

12V

LED DÂY CALL  485-DC-A004
486 DC-A005

12V

LED DÂY CALL  486-DC-A005
ĐÈN SẠC  LED
487 DE-T15 ĐÈN PIN LED (SỬ DỤNG PIN AA)

165,000

 487-DE-T15
488 DE-T20 ĐÈN SẠC LED

640,000

 488-DE-T20
489 DE-T12 ĐÈN SẠC LED

515,000

 489-DE-T12
490 DE-T04 ĐÈN SẠC LED

499,000

 490-DE-T04
491 DE-G06 ĐÈN SẠC LED

665,000

 491-DE-G06
492 DE-G12 ĐÈN SẠC LED

759,000

 492-DE-G12
493 DE-G15 ĐÈN SẠC LED

720,000

 493-DE-G15
494 DE-H06 ĐÈN SẠC LED

607,000

 494-DE-H06
495 DE-H12 ĐÈN SẠC LED

708,000

 495-DE-H12
496 DE-H15 ĐÈN SẠC LED

669,000

 496-DE-H15
497 DE-V15 ĐÈN SẠC LED CALL  497-DE-V15
498 DE-P12 ĐÈN SẠC LED CALL  498-DE-P12
499 DE-B15 ĐÈN SẠC LED CALL  499-DE-B15
500 DE-Ỵ15 ĐÈN SẠC LED CALL  500-DE-Y15
501 DE-C05 ĐÈN SẠC LED CALL  501-DE-C05
502 DE-R15 ĐÈN SẠC LED CALL  502-DE-R15
– Giá ñèn truyền thống giá không thay ñổi.
– Đèn truyền thống T8 gắn bóng LED giá không ñổi (sản phẩm ñược ñóng gói trọn bộ).
– Mã sản phẩm có bóng LED như sau: “MÃ SẢN PHẨM / LED”

 

 

A lot of people realize their educational qualifications and experience don’t play a significant part in their decision making procedure, while looking for an essay author. This is clear because the job of discovering the ideal essay writer shouldn’t be something that you need to spend your whole summer trying to resolve, nor should it be something that needs you to know how to surf the internet to obtain the perfect individual to utilize. However, if you are essay helper Searching for someone who can compose you an Excellent essay, here are some things That You Ought to keep in mind: