Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá sắt thép / Giá sắt thép – bảng giá thép V mới nhất được cập nhật năm 2015

Giá sắt thép – bảng giá thép V mới nhất được cập nhật năm 2015

Giá sắt thép phục vụ ngành xây dựng

Bảng báo giá thép hình chữ V mới nhất tháng 4 năm 2015 khách hàng có thể tham khảo. Đơn giá này đã bao thuế VAT 10%. Chúng tôi có thể chuyển và giao hàng tại các tỉnh phía nam.

Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây

QUY CÁCH

ĐVT

KG/M

KG/CÂY

ĐƠN GIÁ/CÂY 6M

L25x25

CÂY

1.12

6.72

94,000.00

L30x30

CÂY

1.36

8.16

114,000.00

L40x40

CÂY

2.95

17.7

239,000.00

L45x45

CÂY

2.74

16.44

222,000.00

L45x45

CÂY

3.38

20.28

274,000.00

L50x50

CÂY

3.06

18.36

248,000.00

L50x50

CÂY

3.77

22.62

305,000.00

L50x50

CÂY

4.43

26.58

359,000.00

L60x60

CÂY

3.68

22.08

309,000.00

L60x60

CÂY

4.55

27.3

382,000.00

L60x60

CÂY

5.37

32.22

450,000.00

L65x65

CÂY

5

30

420,000.00

L65x65

CÂY

5.91

35.46

495,000.00

L65x65

CÂY

7.66

45.96

644,000.00

L70x70

CÂY

5.37

32.22

467,000.00

L70x70

CÂY

6.38

38.28

555,000.00

L70x70

CÂY

7.38

44.28

642,000.00

L75x75

CÂY

6.85

41.1

596,000.00

L75x75

CÂY

9.96

59.76

866,000.00

L75x75

CÂY

13

78

1,130,000.00

L80x80

CÂY

7.32

43.92

637,000.00

L80x80

CÂY

8.48

50.88

738,000.00

L80x80

CÂY

9.61

57.66

836,000.00

L90x90

CÂY

8.28

49.68

720,000.00

L90x90

CÂY

9.59

57.54

834,000.00

L90x90

CÂY

10.8

64.8

940,000.00

L90x90

CÂY

12.1

72.6

1,053,000.00

L90x90

CÂY

13.3

79.8

1,157,000.00

L90x90

CÂY

17

102

1,479,000.00

L100x100

CÂY

10.7

64.2

930,000.00

L100x100

CÂY

12.1

72.6

1,052,000.00

L100x100

CÂY

13.5

81

1,175,000.00

L100x100

CÂY

14.9

89.4

1,296,000.00

L100x100

CÂY

17.7

106.2

1,540,000.00

L100x100

CÂY

19.1

114.6

1,660,000.00

L120x120

CÂY

14.7

88.2

1,235,000.00

L120x120

CÂY

18.2

109.2

1,530,000.00

L120x120

CÂY

21.6

129.6

1,815,000.00

L120x120

CÂY

26.7

160.2

2,243,000.00

L120x120

CÂY

31.5

189

2,646,000.00

L130x130

CÂY

17.9

107.4

1,504,000.00

L130x130

CÂY

19.7

118.2

1,655,000.00

L130x130

CÂY

23.4

140.4

1,966,000.00

L130x130

CÂY

28.8

172.8

2,415,000.00

L150x150

CÂY

22.9

137.4

1,924,000.00

L150x150

CÂY

27.3

163.8

2,293,000.00

L150x150

CÂY

33.6

201.6

2,822,000.00

L150x150

CÂY

39.8

238.8

3,343,000.00

L150x150

CÂY

41.9

251.4

3,520,000.00

L150x150

CÂY

44

264

3,696,000.00

L175x175

CÂY

31.8

190.8

2,766,000.00

L175x175

CÂY

39.4

236.4

3,428,000.00

L200x200

CÂY

45.3

271.8

3,940,000.00

L200x200

CÂY

48.2

289.2

4,190,000.00

L200x200

CÂY

54

324

4,698,000.00

L200x200

CÂY

59.7

358.2

5,194,000.00

L200x200

CÂY

70.8

424.8

6,160,000.00

L200x200

CÂY

73.6

441.6

6,403,000.00

L200x200

CÂY

76.3

457.8

6,638,000.00

L250x250

CÂY

93.7

562.2

8,152,000.00

L250x250

CÂY

128

768

11,135,000.00

Xem Bảng giá sắt hộp mạ kẽm xem thêm | Thép chữ H

Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây

Kiểm tra

Bảng giá thép hình I-V mới nhất tháng 10-2015

Thép hình nói chung hay thép V là loại thép thường được sử dụng trong ...