Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá sắt thép / Bảng giá thép hộp CN / Bảng báo giá thép hộp đen mới nhất 10-2015

Bảng báo giá thép hộp đen mới nhất 10-2015

Bảng giá thép hộp đen mới nhất quy cách gồm các kích thước tư 12×12 đến 90×90 được cấp nhật từ tháng 10-2015. Xu hướng sắt thép xây dựng đang chững lại dịp cuối năm là cơ hội tốt cho việc xây mới, sửa chữa nhà cửa.

Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
Thép hộp chữ nhật đen Thép hộp vuông đen
1 10*20 0.8 Cây 6m 36,000 12*12 0.8 Cây 6m 19.000
2 13*26 0.8 Cây 6m liên hệ 1.0 Cây 6m liên hệ
3 1.0 Cây 6m 32.000 14*14 0.8 Cây 6m 22.000
4 1.2 Cây 6m 41.000 1.0 Cây 6m 26.000
5 1.4 Cây 6m 55.000 1.2 Cây 6m 32.000
6 20*40 0.8 Cây 6m liên hệ 16*16 0.8 Cây 6m liên hệ
7 1.0 Cây 6m 51.000 1.0 Cây 6m 30.000
8 1.2 Cây 6m 60.000 1.2 Cây 6m 35.000
9 1.4 Cây 6m 76.000 20*20 0.8 Cây 6m liên hệ
10 25*50 0.8 Cây 6m liên hệ 1.0 Cây 6m 36.000
11 1.0 Cây 6m 63.000 1.2 Cây 6m 42.000
12 1.2 Cây 6m 78.000 1.4 Cây 6m 56.000
13 1.4 Cây 6m 94.000 25*25 0.8 Cây 6m 40.000
14 30*60 0.8 Cây 6m liên hệ 1.0 Cây 6m 46.000
15 1.0 Cây 6m 79.000 1.2 Cây 6m 52.000
16 1.2 Cây 6m 91.000 1.4 Cây 6m 66.000
17 1.4 Cây 6m 115.000 30*30 0.8 Cây 6m 47.000
18 1.8 Cây 6m 149,000 1.0 Cây 6m 55.000
19 30*90 1.2 Cây 6m 153.000 1.2 Cây 6m 62.000
20 1.4 Cây 6m 190.000 1.4 Cây 6m 77.000
21 40*80 0.8 Cây 6m liên hệ 1.8 Cây 6m 99.000
22 1.0 Cây 6m 103.000 40*40 0.8 Cây 6m liên hệ
23 1.2 Cây 6m 121.000 1.0 Cây 6m 73.000
24 1.4 Cây 6m 150.000 1.2 Cây 6m 85.000
25 1.8 Cây 6m 191.000 1.4 Cây 6m 107.000
26 50*100 1.2 Cây 6m 151.000 1.8 Cây 6m 135.000
27 1.4 Cây 6m 197.000 2.0 Cây 6m 162.000
28 1.8 Cây 6m 237.000 2.5 Cây 6m 232.000
29 2.0 Cây 6m 278.000 50*50 1.2 Cây 6m 107.000
30 60*120 1.2 Cây 6m liên hệ 1.4 Cây 6m 135.000
31 1.4 Cây 6m 235.000 1.8 Cây 6m 175.000
32 1.8 Cây 6m 279.000 2.0 Cây 6m 204.000
33  2.0 Cây 6m 357.000 60*60 Cây 6m
34 75*75 1.4 Cây 6m 245.000
35 90*90 1.4 Cây 6m 332.000

Kiểm tra

Cập nhật mới bảng giá thép hôp chữ nhật

Cập nhật mới bảng báo giá thép hộp chữ nhật

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp , báo giá các loại thép hộp, thép ...